Vision

Vores mål er at sikre dig det bedst mulige overblik, så du kan planlægge og implementere løsninger ud fra hensyn til vand, miljø, økonomi, forsyningssikkerhed og politiske ambitioner.

For at opnå vores mål arbejder vi med en vision baseret på tre kerneværdier.

100 % uvildig rådgivning

Vi sælger ikke detailprojektering eller teknologi. Hvilken løsning du vælger at arbejde videre med efter planlægningsfasen, er derfor ikke afgørende for os. Det betyder, at du altid ved, at vi belyser alle dine relevante muligheder i de tidlige faser. Når du senere får behov for detailprojektering, har vi stærke kompetencer til via udbud og netværk at sikre dig en kompetent rådgiver til disse faser.

Mere samarbejde

Vi ser styrken i et tæt, åbent og ærligt samarbejde. På den måde sikrer vi forankring, samt at kunne agere hurtigt og præcist i den fælles opgaveløsning ud fra en optimal udnyttelse af dine og vores kompetencer. Samtidig etablerer vi rigtig gerne samarbejder med andre specialister for at opnå det bedst mulige team til dit projekt.

Nøglepersoner er på hele vejen

Du vil altid opleve, at dit projekt udføres af de personer hos Vanman, du formulerede opgaven sammen med. Sådan skaber vi en effektiv projektstyring og handlekraft i forhold til kvalitetsudvikling. Du betaler derfor kun for rådgivertid, som matcher dit ønske til fagligt indhold og tilfredsstiller din tidsplan.

Profil

Vanman består af tre profiler, der siden 2013 har arbejdet sammen om planlægning og implementering af løsninger til håndtering af regn- og spildevand.

Vi har det til fælles, at du kan stole på, at vi siger, hvad vi tænker. Samtidig har vi vidt forskellige faglige kompetencer, hvilket medvirker til et dynamisk samarbejde.

Vi rådgiver som udførende – eller i mindre pakker som strategisk sparringspartner og kvalitetsudvikler.

Mathias Nørlem Profilbillede

Mathias Nørlem (f. 1988) er uddannet civilingeniør i Miljøteknologi fra AAU i 2013. Han er specialiseret i planlægning af klimatilpasning med nøglekompetencer inden for hydraulisk modellering, målekampagner, udledningstilladelser og recipientpåvirkning. Desuden indgående hands-on viden om mulighederne for lokal rensning af regnvand og overløb.

Med sin erfaring og evne til at analysere helhedsorienteret skaber Mathias overblikket, så du kan prioritere relevante løsningsmuligheder for klimatilpasning og opfyldelse af vandområdeplanerne.

mathias@vanmanklima.dk
+45 2530 7621
Vis LinkedIn-profil

Christian Bjoljahn Profilbillede

Christian Bjoljahn (f. 1979) er uddannet diplomingeniør i byggeri og infrastruktur fra DTU i 2015. Han startede med planlægning og hydraulik og har sidenhen i højere grad fokuseret på projektering, myndighedstilladelser, udbud, byggeledelse og kvalitetssikring.

Christian har en udadvendt natur, en bred faglighed og et godt overblik fra start til slut. Dét gør ham værdifuld på regn- og spildevandsprojekter, der skal løftes og udvikles i et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem mange parter og fagområder – under og på overfladen.

christian@vanmanklima.dk
+45 2991 2925
Vis LinkedIn-profil

Anton Hartwich Olsen Profilbillede

Anton Hartwich Olsen (f. 1984) er uddannet cand.merc.int fra CBS i 2012. Han har solid erfaring som bygherrerådgiver på udbud – med særlige kompetencer inden for facilitering af strategiske processer. Her trækker han på sin erfaring som tilbudsgivende rådgiver, leverandør og entreprenør.

Anton sikrer med sin sans for strategi, at bygherre og tilbudsgiver får en udbudsproces, der er transparent, simpel og fair. Det betyder, at du og dine tilbudsgivere, med Antons hjælp, får optimale betingelser for et tillidsfuldt og værdiskabende samarbejde.

anton@vanmanklima.dk
+45 4031 5340
Vis LinkedIn-profil

Ydelser

Vanman hjælper dig med at optimere samfundets investeringer i fremtidens håndtering af regn- og spildevand.

Vi tilbyder blandt andet:

Idéoplæg og dispositionsforslag

Hydrauliske (model)beregninger & analyser

Risikoanalyser og plan for forundersøgelser

Myndighedsarbejder

Udbudsrådgivning

Måling og teknologi ifm. vandrensning

Kontakt

Du finder Vanman hos The Villa Workspace ned til Peblinge Sø.

Som kunde eller samarbejdspartner er du altid velkommen til at sidde hos Vanman. Vi sidder også gerne hos dig.

Ewaldsgade 7, 2200 København

info@vanmanklima.dk

Vis LinkedIn

Mathias: +45 2530 7621

Christian: +45 2991 2925

Anton: +45 4031 5340